Ukázkový dotazník ze strategického plánování rozvoje obce Lety

Jak už jsme avizovali v Letováku i na webových stránkách obce, zahájili jsme s novými zastupiteli po pěti letech práci na aktualizaci Strategického plánu obce Lety. Velmi nám záleží na Vašem názoru, proto Vás formou dotazníku oslovujeme, abyste se mohli vyjádřit k úrovni života v obci Lety. Okruhy dotazů zahrnují dopravu v obci, školství, kulturu, sport i občanskou vybavenost včetně technické infrastruktury a životního prostředí. Podle toho, jak důležitá jednotlivá témata pro vás budou a jakou spokojenost vyjádříte, budeme směřovat priority rozvoje obce a připravovat konkrétní investiční záměry pro nejbližší období.

Jak dlouho v obci bydlíte? *

Kde v obci bydlíte? *

Jak jste celkově spokojen/a s Lety, jakožto místem, kde žijete? *

Vyberte na škále od 1 do 5: 1 = Velmi spokojen/a, 5 = Velmi nespokojen/a.

Doprava

Jak hodnotíte bezpečnost silničního provozu pěší *

Důležitost

Spokojenost

Jak účinně snížit rychlost řidičů a zvýšit tak bezpečnost chodců na místních komunikacích?

Víme, že problémem v dopravě je nerespektování stanovené maximální povolené rychlosti na komunikacích v obci i přes instalaci značek upravujících max. povolenou rychlost.

Můžete zaškrtnout libovolné množství odpovědí

Jak dále nejlépe zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy v obci? *

zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI

Můžete zaškrtnout libovolné množství odpovědí

Která místa v obci považujete z hlediska chodců za opravdu nebezpečná a proč?