Strategické plánování

Příklady projektů

Strategické plánování Brod 2032

V Českém Brodě je participace již zavedenou praxí. Proto vznikl projekt, jehož cílem bylo zapojení většího množství občanů prostřednictvím digitálních nástrojů. Název projektu je Brod 2032, pod záštitou Digitální agory, kde aplikujeme jak tradiční, tak digitální nástroje.

Občané Českého Brodu se tak mohli setkat s celkem 12 participačními nástroji – 6 digitálními a 6 tradičními. Zahrnovaly jak například streamovaná setkání, on-line pracovní setkání či připomínkování strategie, sběr podnětů přes pocitové mapy, online tak i off-line dotazníky, pracovní skupiny nebo komentované procházky.

Do aktualizace strategického plánu se tak aktivně zapojilo téměř 600 obyvatel a Digitální agoru Českého Brodu navštívilo téměř 3000 unikátních „virtuálních“ občanů. Více o projektu a aplikovaných nástrojích se můžete dočíst zde.

Plánování v obci Lety

Vedení této malé středočeské obce do svého volebního programu původně zahrnulo tzv. participativní rozpočet. Na základě úvodních jednání, jsme této malé obci doporučili raději než participativní rozpočet naplánovat rozvoj obce jinou formou.

Na základě setkání s aktivními občany a „spolkaři“ jsme vytipovali hlavní rozvojové oblasti a možné projekty. Díky širšímu zapojení občanů vzniklo i obecné hodnocení důležitosti a spokojenosti v rámci jednotlivých oblastí, tzv. „Vysvědčení města“, aby se Lety mohly co nejvíce přiblížit tomu, jaké je chtějí mít občané. Aktualizovaný plán tak vychází z myšlenek občanů. A jaké Lety občané chtějí? O tom se dočtete více na stránkách

A jaké Lety občané chtějí? O tom se dočtete více na stránkách Digitální agory Let.