Úspěšně zapojujeme občany s podporou digitálních nástrojů

Už více než 20 let. Ve městech, malých obcích a školách. Nabízíme konzultace a samotné zapojení veřejnosti pomocí vlastních digitálních nástrojů.

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v následujícím roce vylepšit.

Tvorba veřejných prostor

Veřejná prostranství jsou fyzickým zhmotněním veřejného života ve městě. Kvalitní veřejné prostory jsou především prostory užívané. Ty jsou dokladem o dialogu nad potřebami a zájmy místních obyvatel, který daný prostor využívají.

Strategické plánování

Strategické plánování je tvůrčí proces, v jehož průběhu dochází k formulaci základní vize rozvoje města či regionu, stanovení jednotlivých cílů a strategií a také postupů vedoucích k vlastní realizaci navržených záměrů.

Digitální nástroje

Používáme námi navržené nástroje a k participacím tvoříme podpůrné webové stránky na platformě WordPress.