Tvorba veřejných prostor

Usnadníme cestu, která vede ke kvalitním veřejným prostranstvím, v nichž lidé chtějí trávit čas. Každá lokalita je specifická a také komunikace o jejím využití musí být vedena s ohledem na to. Jiné postavení a funkce má centrální náměstí města, městské čtvrti a jiné zas vnitroblok, parčík či komunikace využívaná místními chodci.

Konzultanti Agora CE Vám usnadní tvorbu veřejných prostor se zapojením veřejnosti tak, že:

  • Nastaví cíle participace vzhledem k dotčenému veřejnému prostoru.
  • Konzultují s vámi komunikaci směrem k občanů.
  • Moderují a facilitují různé setkání s občany.
  • Připraví a realizují sociologické šetření.
  • Zpracují potřebnou dokumentaci a výstupy participace
  • Odprezentují vám výstupy participace a doporučí jak postupovat při jejich implementaci.

Příklady projektů

Revitalizace obchodního centra Těšíkova

Obchodní centrum v ulici Těšíkova bylo postaveno v 80. letech, a tak jeho stav neodpovídá potřebám současnosti. Hlavní město Praha požádalo v roce 2021 městskou část Prahu 12 o zapojení občanů do projektu revitalizace objektu.

Cíle participačního projektu byly dva. Prvním z nich bylo zjistit, jak by si občané modernizaci objektu představovali a naplánovat ji tak, aby odrážela potřeby obyvatel. Druhým bylo informování o plánované revitalizaci.

Od února do října 2022 tak měli občané městské části možnost zapojit se do online anket a veřejných setkání, která připravila a zorganizovala Agora CE.

Na základě sesbíraných podnětů od občanů jsme zpracovali doporučení pro zadání do architektonické soutěže.

Architektonická soutěž na nový pavilon ZŠ Řevnice

Zvětšení kapacity, bezbariérovost, energetická úpornost, nová školní jídelna s kuchyní, další učebny, zázemí pro pedagogy atd. To je cílem projektu modernizace ZŠ Řevnice, v rámci kterého dojde ke stavbě nového pavilonu školy.

Naším úkolem bylo připravit podklady pro soutěžící v architektonické soutěži, aby měli přehled o tom, na jaké oblasti se ve svých návrzích mají primárně zaměřit. Vedli jsme rozhovory, připravili veřejná setkání se žáky a učiteli a sbírali cenná data. Díky nim se návrhy architektů mohou přizpůsobit potřebám těch, kteří objekt využívají.

Výsledek soutěže i další navazující kroky naleznou občané na přehledné Digitální agoře Řevnic.